Ustal jak zmieni się objętość graniastosłupa czworokątnego jeśli :
a) podstawy nie zmienimy, a wysokość zwiększymy dwukrotnie.
b) wysokości nie zmienimy , a każdą z krawędzi podstawy zwiększymy dwukrotnie.
c) wszystkie krawędzie graniastosłupa zwiększymy dwukrotnie.

1

Odpowiedzi

2009-05-08T15:19:24+02:00
A) objętość wzrośnie dwukrotnie
b) objętość wzrośnie czterokrotnie
c) objętość wzrośnie ośmiokrotnie