1. Wpisz w miejsce kropek odpowiednie liczby:
150% liczby .... to 30
0.5% liczby .... to 1
2.5% liczby... to 5
2. Zapisz odpowiednie równanie:
*Liczba o 20% mniejsza od x jest równa 10.
*Liczba o 20% większa od a jest równa 30

Dzięki za pomoc;**

1

Odpowiedzi

2009-11-15T14:43:28+01:00
Zadanie1
150% liczby .... to 30
50% = 10
100% = 20

0.5% liczby .... to 1
1% = 2
100% = 200

2.5% liczby... to 5
5% = 10
10% = 20
100% = 200

zadanie2
*Liczba o 20% mniejsza od x jest równa 10.
80% × x = 10
0,8 × x = 10
x = 10:0,8
x = 12,5

*Liczba o 20% większa od a jest równa 30.
120% × a = 30
1,2 × a = 30
a = 30:1,2
a = 300:12
a=25