Odpowiedzi

2009-11-15T14:12:45+01:00
1Roztwory powstają w wyniku oddziaływania cząsteczek. Jeżeli przyciąganie cząsteczek tej samej substancji nie jest większe od oddziaływania cząsteczek różnych substancji oraz jest możliwy ruch cząsteczek względem siebie, to dzięki ruchom termicznym cząsteczki będą dążyły do równomiernego rozłożenia się w dostępnej przestrzeni, po to aby osiągnąć jak najwyższą entropię układu. Dlatego roztwory samoistnie nie rozdzielają się. Najprostszym sposobem rozdzielenia lub przynajmniej zmiany stężenia rozpuszczonych substancji jest przeprowadzenie zmiany stanu skupienia (parowanie lub krystalizacja) roztworu.
2009-11-15T14:23:04+01:00
Roztwór to inaczej mieszanina jednorodna, więc aby powstał roztwór potrzebna jest substancja rozpuszczana i ropuszczalnik, np woda i cukier, kiedy wsypiemy zamieszamy cukier z wodą to cukier się rozpuści