Dwie identyczne kulki o ładunkach q1 = 1uC i q2 = 1/5uCznajdujące się w pewnej odległości od siebie zetknięto i ponownie rozsunięto na poprzednią odległość. Czy wartość siły wzajemnego oddziaływania uległa zmianie ? Uzasadnij odpowiedź

1

Odpowiedzi

2009-05-08T21:42:22+02:00
F=k*(q1*q2)/r²

F1=k*(1*0,2)/r²
po poleczeniu i rozlaczeniu q1=q2
q1=0,6C q2=0,6C

F2=k(0,6*0,6)/r²

F2/F1=0,36/0,2=1,8

w drugim przypadku sila jets 1,8 raza wieksza