Odpowiedzi

2009-11-15T14:30:47+01:00
Metojkowie byli to cudzoziemcy zamieszkujący na stałe polis; mieli wolność osobistą, ale nie byli obywatelami, byli pozbawieni praw politycznych, lecz mieli niemalże takie same obowiązki wobec państwa jak obywatele; zajmowali się głownie handlem i rzemiosłem
13 4 13