Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:36:27+01:00
Zad.1 jaką liczbą powinno być x, by iloraz był liczbą dodatnią.?
a.-x/₋₂
x musi być dodatni
b. ⁻⁵/x
x musi być ujemny
c. ⁻¹/-x
x musi być dodatni
d. ₋x/₋(₋₈)
x musi być ujemny
e. ₋(₋(₋(₋x)))/₋₃
x musi być ujemny
2 5 2