Podczas ładowania samochodu ciężarowego podnośnik podniósł do góry paletę z cementem na wysokość 1,6 m, a następnie przesunął poziomo na odległość 2 m. Masa palety wraz z cementem wynosiła 1030 kg. Oblicz pracę wykonaną przez podnośnik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:25:24+01:00
H = 1,6 m
s = 2 m
m = 1030 kg
g = 10 N/kg
W = ?

obliczamy pracę wykonaną podczas tego ruchu podnośnika
W = F * s
I etap do gory
fiłę F obliczamy korzystając ze wzoru na ciężar (siłę grawitacyjną)
F = m *g
s - to droga podnoszenia, czyli wysokość "h"
wzór ma postać
W1 = m * g * h
II etap przesuwanie w bok poziomo. Niestety tutaj praca nie została wykonana, bo jeśli kąt pomiedzy działającą siłą a kierunkiem przesuwania jest równy 90 stopni praca jest równa 0. Jesli jest to zadanie w gimnajum - to tak nalezy przyjąć, (jeśli w LO to w grę wchodzi cosinus 90 = 0)
W2 = 0

całkowita praca
W = W1 + W2
W = m * g* h
podstaw i jest
jednostki
[ kg*N/kg*m = N * m = J ]
2 5 2