Zapisz podane informacje w postaci ułamku równań.

a)Liczba a jest o 3 większa od liczby b.Średnia arymetyczna liczb a i b jest równa 14,5

b)Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y.Liczba y jest 3 razy większa od liczby x.

c)Liczba u jest o 6 większa od liczby v.Suma liczb u i v jest 4 razy większa od v.

3

Odpowiedzi

2009-11-15T14:29:43+01:00
A) a = b+3
a+b/2 = 14,5
b) x + 8 = y
3x = y
c) u = v+6
u +v = 4v
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:31:48+01:00
3+a=b
(a+b):2=14.5

b)x+8=y
3x=8
c)v+6=u
u+v=4v
2009-11-15T14:37:42+01:00
A) b+3 = a
a+b/2 = 14,5

b) y-8 = x
y = 3x

c) v+6 = u
(u+v) = 4v