Odpowiedzi

2009-11-15T14:39:25+01:00
Pogodą nazywamy chwilowy stan wszystkich zjawisk atmosferycznych w danym miejscu i w określonym czasie. W celu ustalenia pogody obserwuje się jej składniki.
Składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru:
1. temperatura powietrza - Termometr - stopnie Celsjusz (°C), Fahrenheita (°F) lub Kelvina (K).
2. Usłonecznienie - Heliograf - godziny i minuty.
3. Ciśnienie atmosferyczne - Barometr - hektopaskale (hPa).
4. Wilgotność powietrza - Higrometr - procenty (%).
5. Opady atmosferyczne - Pluwiometr (deszczomierz)
- milimetry (mm).
6. Wiatr - Anemometr (wiatromierz) - metry na sekundę (m/s) lub kilometry na godzinę (km/h).
7. Zachmurzenie - brak przyrządu.
80 4 80
Thx ;3 To na konkurs :D
Thx;3 to do szkoly XD