A)Boki prostokąta maja długości x i 2x cm. gdyby jego krótszy bok wydłuzyc a 6cm a dłuższy -o 5 cm, to stosunek długosci boków byłby równy 2:3.Oblicz obwód tego prostokąta.
b) dany jest prostokąt o bokach 32cm i 51cm. jego krótszy bok skrócono o x cm, a dłuższy bok- o 3xi otrzymano prostokąt w którym stosunek długosci boków jest równy 3:4. O ile zmniejszył sie obwód prostokąt? rozpatrz dwa przypadki.

1

Odpowiedzi

2009-11-18T13:12:55+01:00
A)
(x+6)/(2x+5)=2/3
3(x+6)=2(2x+5)
3x+18=4x+10
x=8
2x=16
Obw1 = 2×8+2×16=48 cm
Obw2 = 2×(8+6)+2×(16+5)=2×14+2×21=50 cm
nie wiedziałam czy chodzi o obw tego pierwszego prostokata, czy tego o powiekszonych wymiarach wiec obliczyłam oba

b)
(32-x)/(51-3x)=3/4
4(32-x)=3(51-3x)
128-4x=153-9x
5x=25
x=5
Obw1= 2×32+2×51=166 cm
Obw2= 2×(32-5)+2×(51-3×5)=2×27+2×36=126 cm
166-126=40 cm
10 4 10