Budowa cząsteczeki wody:
a)z jakich atomów zbudowana jest cząsteczka wody?
b)jakie wiązenie występuje pomiędzy atomami w cząsteczce wody?jak się ono tworzy?
c)jakie wiązanie występuje pomiędzy cząsteczkami wody?
d)jak tworzą się płatki śniegu?

1

Odpowiedzi

2012-05-21T13:10:26+02:00

a) Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu

b) Atomy wodoru łączą się z atomem tlenu wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Wiązania pomiędzy atomem tlenu a atomami wodoru są spolaryzowane wskutek przesunięcia wspólnych par elektronowych w kierunku atomu tlenu. Od strony atomu tlenu gromadzą się ładunki ujemne, a przy atomach wodoru skupiają się ładunki dodatnie. Takie nierównomierne rozmieszczenie ładunków sprawia, że cząsteczka wody jet dipolarna.

c) Pomiędzy dipolami wody tworzą się słabe wiązania wodorowe między atomem wodoru a atomem elektroujemnym, czyli atomem tlenu.

d) Płatek śniegu to struktura jaką tworzą przechodzące w lód molekuły wody zawarte w parze wodnej w atmosferze (zachodzi więc zjawisko resublimacji) przy odpowiednio nieksiej temperaturze. ok.-13⁰C.  Do takich zamarzniętych kropelek wody w chmurach przyłączają się kolejne i zaczynają organizować się w kryształ. Można powiedzieć, że cząsteczki wody preferują cząsteczki w stanie stałym. W ten sposób płatki śniegu rosną i przyjmują bardziej skomplikowaną strukturę. 

1 5 1