1.Tato zamontował w ogródku plastikowy okrągły basenik. Za pomocą gumowego węża będzie go napełniał wodą. Zaplanuj pomiary, które pozwolą ci obliczyć masę wody w całkowicie wypełnionym basenie , tzn.:

a) wymień potrzebne przyrządy
b) wymień kolejne czynności i pomiary ,które masz zamiar wykonać,
c)podaj (jeśli jest taka koniecznośc) dodatkowe dane , np. z tablic , które będą ci potrzebne do obliczeń.

2. Ciśnienie na dnie bojlera napełnionego woa wynosi p = 12000 Pa. W dnie bojlera powstała szczelinka o powierzchni 1/4 cm2

a) Oblicz wartość siły , którą należy działać od dołu na szczelinkę , by woda nie wyciekała z bojlera.
b) Oceń , podając odpowiedni argument, czy zatrzymasz strumień wody, zatykając otwór palcem.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T14:34:09+01:00
A) taśma miernicza
b) należy zmierzyć głębokość basenu (h) oraz jego średnicę (2r)
c)należy z tablic odczytać gęstość wody d=1000kg/m3
m=d*V
V=Pi*r2*h
zatem
m=d*Pi*r2*h