Odpowiedzi

2009-11-15T14:38:55+01:00
A+b=57
0,8a+0,75b=44

a=57-b

0.8(57-b)+0,75b=44
45,6-0,8b+0,75b=44
-0,05b=-1.6
b=32

a=57-32
a=25

kalsa 8a liczyła 25 osób, a klasa 8b liczyła 32 osoby ;)
2009-11-15T14:39:01+01:00
W klasach 8a i 8b było razem 57 uczniów.W zawodach sportowych wzięło udział 80% uczniów klasy 8a i 75% klasy 8b,co stanowiło razem 44 uczniów.Ilu uczniów liczyła każda z tych klas?

klasa 8a--> X
klasa 8b--> Y

X+y=57
80/100x+75/100y=44

x=57-y
4/5*(57-y)+3/4y=44

45,6-4/5y+3/4y=44
-1/20y=-8/5
y=32
x=25

Powodzenia
2009-11-15T14:42:21+01:00
57-44=13 x-liczba uczniów 8a i 8b


x-100%
13-25%
x*25=13*100
x=1300:25
x=52