Temat :demokracja Ateńska ...
uzupełnij luki

1.Pojecie demokracja oznacza ____________________________
2.Agora był to _____________________
3.prawa plityczne w Grecji posiadali :
a)_____________
b)_______________
c)______________
4.praw politycznych nie posiadali
a)_____________
b)_______________
c)______________
5. zgromadzenie ludowe było to ______________________________________
6.zgromadzenie ludowe podejmowalo decyzje w sprawach:
a)___________
b)_________
c)_______

7.ostracyzm byl to __________________________________________
8.urzednicy zajmowali sie ___________________ (czym?) i byli wybierani na kadencje ______________________(jaką?)
9.PERYKLES był to ________________________
10.przeprowadził on nastepujące reformy :
a)_____________
b)_____________
c)_____________

2

Odpowiedzi

2009-11-15T14:39:39+01:00
1. władzę ludu
2. rynek w Atenach
3. a)pełnoletni obywatele
b)posiadający pełnię praw obywatelskich
c)pochodzenia Ateńskiego(matka i ojciec musieli być Ateńczykami)
4.a)dzieci
b)kobiety
c)niewolnicy
5.Coś jak dzisiejsze posiedzenie sejmu
6. wojskowych, pokojowych, politycznych, gospodarczych(w sumie wszystkich)
9. Największy Ateński polityk i twórca ateńskiej demokracji
10.a)radzie, która od tej pory stała się głównym organem wykonawczym, przyznano nadzór nad urzędnikami, prowadzenie spraw o zdradę stanu, prawo doraźnego aresztowania, nakładania grzywny, jak również - w pewnych okolicznościach - egzekucji
b)wprowadził zasadę odpłatności urzędów (każdy obywatel Aten mógł brać udział w życiu politycznym)
c)za zasługi położone dla państwa nadawano obywatelstwo ateńskie także zasłużonemu cudzoziemcowi

Boję się jednak że to ćwiczenie jest do podręcznika w którym jest wszystko napisane
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:51:06+01:00
1. Władza ludu
2. Rynek w miastach starożytnej Grecji.
3.
dorośli mężczyźni
wolni mężczyźni
urodzeni z ojca i matki atenki
4.
dzieci
kobiety
ludzie z innych polis
5. podstawowy organ władzy
6.
ustalali podatki
ustalali prawa
decydowali o wojnie i pokoju
7. praktyka polityczna - sąd skorupkowy
8.
biężącymi sprawami państwa
roczną
9. książe Tyru
10.
stworzył demokrację ateńską
zakładał kolonie
rozbudował Pireus