Przetłumacz zdania używając odpowiedniej końcówki przymiotnika
-ing lub -ed

1.Interesuję się nowoczesną sztuką.
2.Była bardzo zadowolona ,gdy zdała egzamin.
3.Jego ostatnia książka jest bardzo interesująca.
4.Byłą przerażona ,gdy ujrzała węża.
5.Mój wynik był bardzo zaskakujący.
6.Prezent,który mi dałeś był zadziwiający.
7.To była bardzo krępująca sytuacja.
8.Jestem zawiedziony ,gdy zapominasz o moich urodzinach.
9.Wczoraj czytałem szokujący artykuł o Afryce.
10.Poczuła się bardzo skrępowana ,gdy zapytałem ją o chłopaka.

2

Odpowiedzi

2009-11-15T14:41:18+01:00
1.Interested in modern art.
2.She was very happy when passed the examination.
3.His most recent book is very interesting.
4.Former horrified when she saw a snake.
5.My result was very surprising.
6.The gift that you gave me was amazing.
7.It was a very uncomfortable situation.
8.I am disappointed when you forget my birthday.
9.Yesterday I read a shocking article about Africa.
10.She felt very embarrassed, when asked about her boyfriend.
2009-11-15T14:52:01+01:00
1. I'm interested in modern art.
2. She was very pleased, when she passed her exam.
3. His last book is very interesting.
4. She was horrified, when she saw the snake.
5. My result was very surprising.
6. The present, which you gave me, was amazing.
7. It was very embarrassing sytaution.
8. I'm disappointed when you forget about my birthday.
9. Yestarday I wrote shoking article about Africa.
10. She felt very uncomfortable, when I asked her about boyfriend.