Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T14:41:44+01:00
Uczucie, proces psychiczny odzwierciedlający stosunek jednostki do otoczenia, do jego elementów i do samego siebie. Pojęcia uczucia używa się czasem jako synonimu emocji, w psychologii jednak stosuje się je w celu określenia tej kategorii procesów, które są produktem rozwoju społecznego jednostki i wynikają z zaspokojenia lub niezaspokojenia charakterystycznych tylko dla człowieka potrzeb psychicznych. Przykładami tak rozumianych uczuć są np.: miłość, zazdrość, wstyd
1 5 1
2009-11-15T14:42:46+01:00
Uczucie jest to coś niezależnego od nas, wywołuje je bodziec lub osoba. A więź jest tworzona poprzez przebywanie z jakoś osobą dłużej, coś łączy te osoby np. więź przyjacielska
1 1 1