Odpowiedzi

2009-11-15T14:50:34+01:00
1) Oblicz długość okręgu o średnicy 2√3 cm
r = √3 l = 2πr = 2√3π = 2√3×3,14 = 6,28√3cm
2) Oblicz w przybliżeniu długość okręgu o promieniu 2,4m.
r = 2,4 m l = 2πr = 4,8 × 3,14 = 15,072 ≈ 15 m
3) Oblicz w przybliżeniu pole koła o promieniu 1,5
r = 1,5 p = πr² = 2,25 × 3,14 = 7,065 ≈ 7
4) oblicz pole koła o średnicy 24m
d = 24m r = 12m p = πr² = 144π = 144 ×3,14 = 452,16 ≈452
5) Oblicz w przybliżeniu promień koła o obwodzie 37,68
l = 37,68 l = 2πr r= l/2π = 37,68/6,28 = 6
6) Oblicz promień koła o polu 225π.
p = 225π p = πr² r²=p/π r = √p/π = √72 = 6√2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T15:12:39+01:00
1) Oblicz długość okręgu o średnicy 2√3 c
r = √3 l = 2πr = 2√3π = 2√3×3,14 = 6,28√3cm
2) Oblicz w przybliżeniu długość okręgu o promieniu 2,4m.
r = 2,4 m l = 2πr = 4,8 × 3,14 = 15,072 ≈ 15 m
3) Oblicz w przybliżeniu pole koła o promieniu 1,5
r = 1,5 p = πr² = 2,25 × 3,14 = 7,065 ≈ 7
4) oblicz pole koła o średnicy 24m
d = 24m r = 12m p = πr² = 144π = 144 ×3,14 = 452,16 ≈452
5) Oblicz w przybliżeniu promień koła o obwodzie 37,68
l = 37,68 l = 2πr r= l/2π = 37,68/6,28 = 6
6) Oblicz promień koła o polu 225π.
p = 225π p = πr² r²=p/π r = √p/π = √72 = 6√2