1.Oblicz prędkość Księżyca dookoła Ziemi. Odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384000 km, a okres wynosi 27,3 dni. Wynik podaj w km/h.
Dane:
______________
______________
Szukane:
_______________
Wzór:
________________
Obliczenia:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedź:
__________________________________________________________

2.Na podstawie danych zawartych w tabelce określ jakim ruchem porusza się dane ciało.
v[km/h] 10, 20, 30, 40
t[min] 0,5 1 1,5 2
a) Oblicz wartość przyspieszenia dla każdego pomiaru:
a1=_______________
a2=_______________
a3=_______________
a4=_______________
b)Oblicz drogę przebytą przez ciało poruszające się z takim przyspieszeniem w ciągu:
I.Pierwszej sekundy:
Dane:
_________________
_________________
Szukane:
________________
Wzór:
________________
Obliczenia:
____________________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedź:
__________________________________________________________
II.Trzeciej sekundy:
Dane:
________________
________________
Szukane:
________________
Wzór:
________________
Obliczenia:
____________________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedź:
__________________________________________________________
3. Zarówno ruch jednostajny po okręgu jak i ruch drgający są ruchami okresowymi. Jaka wielkość fizyczna różni te ruchy i w jaki sposób ?
____________________________________________________________________________________________________________________

PROSZĘ O POMOC !!! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T23:04:17+01:00
Dane :
masa Ziemi M = 5,96* 1024 kg
Odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384000 km (R)
G = przyśpieszenie - G = 6,67428 ^ 10⁻¹¹ m³/kg s²


Wzór na przyśpieszenie grawitacyjne:

GMm / R² = mV²/R / ^ R

GMm/ R - mV² / :M

GM / R = V²

V '=√GM/R

V= √6,67428 ^ 10⁻¹¹ m³/kg s² ^ 5,96* 1024 kg / 384000 km =

=√

3 1 3