Odpowiedzi

2009-11-15T15:12:14+01:00
Wątki pragnienia i wody dominują w epizodzie opisanym w Ewangelii św.Jana.

Jesteśmy świadkami sceny, kiedy zmęczony drogą Jezus usiadł przy studni. W nawiązanej w rozmowie z Samarytanką Chrystus wykorzystał symbolikę wody w porównaniu do potrzeb duchowych człowieka i przeniósł uwagę z własnego, naturalnego pragnienia na pragnienie wody żywej. W takim kontekście łatwiej możemy zrozumieć słowa Jezusa skierowane do Samarytanki przy studni:...Naturalna woda, tylko na krótko gasi pragnienie, ale woda, którą ja daję, staje się niewyczerpalnym źródłem orzeźwienia, nieustannie podtrzymującym życie wieczne.

Zdumiona Samarytanka nie zrozumiała w pierwszej chwili, ani słów, ani postępowania Jezusa. Woda żywa -źródlana, tak upragniona na Wschodzie, symbolizowała życie dane przez Boga, będące typem Ducha Świętego. Znaczenie tej przenośni pojęła dopiero wtedy, gdy odkryła, że ma do czynienia z Mesjaszem. Wtedy zrozumiała, że Jezus wyszedł poza sferê jej codziennego ludzkiego doświadczenia. Uwierzyła, że On jest rękojmią życia wiecznego.