Proszę o rozwiązanie zadanie z kombinatoryki:
Zdarzenia A i B są podzbiorami zbioru zdarzeń elementarnych omega. Wiedząc, że P(A')>/(większe lub równe) 5/7 uzasadnij, że:
a) P(A) </ (mniejsze lub równe)2/7
b) P(A'U B-suma)>2/3
c)P(A iloczyn B)<0,3

1

Odpowiedzi

2009-11-15T15:47:42+01:00