Odpowiedzi

2009-11-15T14:50:41+01:00
Jednorodne : parowanie
Niejednorodne : sączenie
4 3 4
2009-11-15T15:47:53+01:00
Niejednorodne: sedymentacja, dekantacja, sączenie, filtracja, rozdzielacz, oddziaływanie magnetyczne
jednorodne: odparowanie, krystalizacja, destylacja
5 5 5