Odpowiedzi

2009-11-15T14:55:22+01:00
-mieszanin jednorodnych:

*krystalizacja ( tworzenie się kryształu z fazy ciekłej bądź gazowej)

*destylacja (proces rozdzielania i oczyszczania cieczy wykorzystujący różnice w temperaturach wrzenia jej składników)

- mieszanin niejednorodnych :

*sączenie przez bibułę lub inny materiał porowaty

*segregacja mechaniczna

*wirowanie (Wirowanie pozwala nam rozdzielić ciała stałe od cieczy)

*dekantacja (zlewanie cieczy znad osadu)

2 3 2
2009-11-15T16:00:08+01:00
Niejednorodne: sedymentacja, dekantacja, sączenie, filtracja, rozdzielacz, oddziaływanie magnetyczne
jednorodne: odparowanie, krystalizacja, destylacja
1 5 1