Odpowiedzi

2009-11-15T14:55:45+01:00
Dualizm Gospodarczy w Europie
Europe zachodnią i Europe środkową i wschodnią dzieliła rzeka Łaba.
w E. zachodniej
chłopskie gospodarstwa , dzierżawy krótkoterminowe lub połownictwo a w Skutkach zapisz wzrost wydajności produkcji wzrost zamożności chłopstwa i rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej a do skutków strzałka i napisz rozrój miast i początki kapitalizmu
a w Europie środkowej i wschodniej szlacheckie folwarki rosnąca pańszczyzna (wtórne poddaństwo) Skutki spadek wydajności produkcji ubożenie chłopów zanik gospodarki towarowo -pieniężnej strzałka i napisz ograniczenie roli miast oraz zacofanie gospodarcze
Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji czyli kapitału, który jest maksymalizowany przez właściciela. Według marksistów jego przeciwieństwem jest socjalizm.
8 3 8
2009-11-15T14:57:15+01:00
1) w nowożytnej Europie polegał na powstaniu w krajach leżących na wschód od rzeki Łaby gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (rolnictwo ekstensywne), a na zachód początków gospodarki kapitalistycznej (rolnictwo intensywne).
2)Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji czyli kapitału, który jest maksymalizowany przez właściciela. Według marksistów jego przeciwieństwem jest socjalizm.
9 4 9