Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:01:05+01:00
Współrzędne punktu P'=(x',y') który jest obrazem punktu P=(x,y) w jednokładności o środku w początku ukł. współ. i skali k obliczamy ze wzoru:
x'=k*x
y'=k*y

k=-1/2
A=(-2,4) ----> x'=-2*(-1/2)=1 y'=4*(-1/2)=-2 ----> A'=(1,-2)
B=(0,6) ----> x'=0*(-1/2)=0 y'=6*(-1/2)=-3 ----> B'=(0,-3)
C=(-4,-4) ----> x'=-4*(-1/2)=2 y'=-4*(-1/2)=2 ----> C'=(2,2)


voila!