!! POMOCY !!
1. Wyjaśnij, dlaczego w celu wzmocnienia betonu zroi sie go prętami stalowymi, a nie prętami z innego metalu.
2. Ustal, czy taśmę mierniczą do bardzo dokładnego pomiaru długości lepiej wykonać za stali czy z aluminium.
3.Ustal, która lub które z wymienionych wielkości fizycznych zmienia sie wraz ze zmianą temperatury ciała: masa, objętośc, ciężar.
4.Podaj długość metrowego pręta mosiężnego po ogrzaniu go o 150'C.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T16:48:24+01:00