A) Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2 -> Pb + 2H2O
Oblicz ile gramów ołowiu powstało w tej reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 3g wody.
b) Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstanie tlenek miedzi (II)
c)Ile gramów tlenku siarki (IV) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząsteczkowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:39:58+01:00
A)
n=3g/18g/mol=1/6mol - ilość moli wody.

Moli ołowiu jest dwa razy mniej, czyli
n=1/6mol/2=1/12mol
M=1/12*207g/mol=17,25g

b)
2Cu+O2-->2CuO

ilość moli tlenu jest dwa razy mniejsza niż ilość moli miedzi:
n=0,25mol/2=0,125mol
m=0,125mol*32g/mol=4g

c)
S + O2-->SO2

Ilość moli tlenku siarki (IV) jest równa ilości moli tlenu:
n=2*4mol=8mol
M=64g/mol
m=8mol*64g/mol=512g
1 5 1