Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T15:40:24+01:00
1 stopień to 4 minuty
Przesuwając się na zachód odejmujemy czas, przesuwając się na wschód-dodajemy.

Katowice - 19*E

a)Paryż-2*E
Paryż leży na zachód od Katowic, dlatego będziemy odejmować czas, w tym celu musimy się dowiedzieć ile stopni różnicy jest pomiędzy tymi miastami, potem zamienimy stopnie na minuty.
19-2=17
17x4=68 - pomiędzy Paryżem, a Katowicami jest 68minut różnicy
8h00m-68m=6h52m
W Paryżu jest 6:52

b)Sydney 151*E
Sydney leży na wschód od Katowic - będziemy dodawać czas
151-19=132
132x4=528minut=8h48minut
8h00m+8h48m=16h48m
W Sydney jest 16:48

c)Dublin 8*W
Dublin leży za południkiem 0* - na półkuli Zachodniej dlatego będziemy dodawać wartości
8+19=27
27x4=108m=1h48m
8h00m-1h48m=6h12m
W Dublinie jest 6:12

d)Honolulu 157*W
Podobnie jak w przypadku Dublina, dodajemy
157+19=176
176x4=704m=11h44m
8h00m-11h44m=20:16
W Honolulu jest 20:16 dnia poprzedniego

Mam nadzieję, że da się zrozumieć ;)
2009-11-15T15:44:48+01:00
A) 19° - 2° = 17°
17° · 4 min = 68 minut
68 minut = 1 godzina i 8 minut
8.00 - 1h 8 min = 6.52

b) 151° - 19° = 132°
132° · 4 min = 528 minut
528 minut = 8 godzin i 48 munut
8.00 + 8h 48 min = 16.48

c) 19° + 8° = 27°
27° · 4 min = 108 minut
108 minut = 1 godzina i 48 minut
8.00 - 1h 48 min = 6.12

d) 19° + 157° = 176°
176° · 4 min = 704 minuty
704 minuty = 11 godzin i 44 minuty
8.00 - 11h 44 min = 20.16 (dzień poprzedni)
2009-11-15T16:09:16+01:00
Katowice (19° E) 8.00
360° - 24h
15° - 1h
1° - 4min

Na tej samej półkuli długości geograficzne odejmujemy
(W - W; E - E).

a) Paryż (2° E)
19° - 2° = 17°
17° x 4min = 68min = 1h 8min
8.00 - 1h 8min = 6.52
Odp. W Paryżu będzie godzina 6.52.

b) Sydney (151° E)
151° - 19° = 132°
132° x 4min = 528min = 8h 48min
8.00 + 8h 48min = 16.48
Odp. W Sydney będzie godzina 16.48.

Na różnych półkulach długości geograficzne dodajemy
(W + E; E + W).

c) Dublin (8° W)
19° + 8° = 27°
27° x 4min = 108min = 1h 48min
8.00 - 1h 48min = 6.12
Odp. W Dublinie będzie godzina 6.12.

d) Honolulu (157° W)
19° + 157° = 176°
176° x 4min = 704min = 11h 44min
8.00 - 11h 44min = 20.16
Odp. W Honolulu będzie godzina 20.16 dnia poprzedniego.