Odpowiedzi

2009-05-08T18:57:07+02:00
Arabię Saudyjską nazywamy krajem XV i XXI ponieważ w tym okresie odgrywa(ł) największą rolę w swoim regionie porównając do innych epok historycznych.
Etiopia jest krajem 4-tego świata, ponieważ jej gospodarka i ogólny stan kraju jest na bardzo, bardzo niskim poziomie, gorszym niż u większości państw Afryki.
1 2 1