Odpowiedzi

2009-11-15T15:31:13+01:00
* Nieograniczona władza Stalina prowadząca w późniejszym okresie do tzw. kultu jednostki.
* Kontrola wszelkich dziedzin życia przez nomenklaturę partyjną.
* Aparat terroru ukierunkowany na zwalczanie realnych i domniemanych przeciwników władzy sowieckiej oraz zastraszenie społeczeństwa.
* Zakrojona na szeroką skalę militaryzacja kraju.
* Ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu inwestycji i centralnej dystrybucji dóbr.
* Kolektywizacja rolnictwa i położenie nacisku na przemysł ciężki i produkcję zbrojeniową.
* Wspieranie ruchów komunistycznych w innych krajach.
* Polityka imperialna zmierząjąca do podporządkowywania innych państw władzy ZSRR.
* Terror, którego ofiary w latach 1929-1953 szacuje się na ok. 30 milionów ludzi w ZSRR i krajach satelickich.
* Zniszczenie środowiska naturalnego na ogromnych obszarach.
* Faktyczna eksterminacja kilku narodów i zniszczenie dziedzictwa kulturowego kilkunastu innych w wyniku masowych przesiedleń i rusyfikacji.
* Doprowadzenie do zapaści ekonomicznej w wyniku planowania gospodarki przemysłowej bez uwzględnienia praw popytu i podaży.
* Całkowite zablokowanie wymiany wolnej myśli i związana z tym atrofia kultury i twórczych badań naukowych.
* Śmierć ok. 10 mln żołnierzy radzieckich podczas II wojny światowej. Tak duże straty były spowodowane w dużej części niekompetencją kadry dowódczej, co było związane z wielkimi czystkami w Armii Czerwonej przed wojną oraz rozkazami Stalina ("ani kroku w tył", Rozkaz Nr 270, itp.).
3 5 3