Masa protonów i neutronów są w przyblizenieu równe______.
masa elektronów jest około _________od masy protonów.Ładunek elektronów wynosi__________.
Proton ma elementarny ładunek ________,a neutron______.
Atom jest elektrycznie obojetny ,co znaczy ze _________.
Prawie cała masa atomu skupiona jest w ______.
Liczba nukleonów,czyli suma liczby protonów i neutronów ,nazywana jest __________(A).
Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ______lub____.
Z=liczba____=_____________Jądra.W brakujące luki wstaw odpowiednie słowa??

1

Odpowiedzi

2009-05-07T16:36:47+02:00
Masa protonów i neutronów są w przyblizenieu równe_1 unitowi____.
masa elektronów jest około ____1840 razy mniejsza_____od masy protonów.Ładunek elektronów wynosi__1/1840 u ________.
Proton ma elementarny ładunek __dodatni______,a neutron___obojętny___.
Atom jest elektrycznie obojetny ,co znaczy ze _suma nukleonow w jadrze = elektronom na powlokach________.
Prawie cała masa atomu skupiona jest w _jadrze_____.
Liczba nukleonów,czyli suma liczby protonów i neutronów ,nazywana jest ___liczba masowa_______(A).
Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę _atomowa____lub_porzadkowa___.
Z=liczba__protonów__=__elektrony___________Jądra.W brakujące luki wstaw odpowiednie słowa??