Produktami reakcji magnezu z kawasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu . Oblicz ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej , jeśli masa produktów wynosi 190g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2

Byle dobrze

2

Odpowiedzi

2009-11-15T15:34:40+01:00
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

stosunek 95:2=97

97-100%
95-x

x=98%
98% ze 190g = 186,2 g
masa powstalego wodoru = 190g - 186,08 = 3,91g

odp. powstaje ok. 3,91 g wodoru.
2009-11-15T15:41:36+01:00
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

stosunek 95:2

x- procent powstałego wodoru
97-100%
2-x
x=2,06%
2,06% ze 190g = 3,914 g

odp. Powstanie ok. 3,91 g wodoru.