1)Oblicz pole prostikąta o wierzchołkach:
a) A=(-2,0), B=(-1,-3), C=(5,-1), D=(4,2),
b) E=(-3,4), F=(-1,0), G=(1,1), H=(-1,5).
2)Narysuj w układzie współrzędnych czworokąty o podanych niżej wierzchołkach, a następnie oblicz ich pola i obwody.
a) A=(-4,1), B=(-1,1), C=(2,4), D=(-1,4),
b) E=(-3,0), F=(-4,-3), G=(-3,-6), H=(-2,-3),
c) I=(2,-1), J=(4,-1), K=(6,2), L=(1,2).

1

Odpowiedzi

2009-11-15T16:08:59+01:00
1
a) 2²+6²=AD²
4+36=AD²
AD²=40
AD=√40

1²+3²=AB²
AB²=10
AB=√10

AD=BC
AB=DC
P= √40x√10=√400=20

b)1² +2²=EH²
1+4=EH²
EH=√5

4² +2²=EF²
16+4=EF²
EF=√20
EH=FG
EF=HG
P=√20 x√5=√100 = 10

2 zadanie na takim samym przykładzie
w załączniku rysunek do podpunktu a