Wykonaj działania :
d) x ( x + 1) ( x + 2) - ( x - 1) ( x - 2)

Oblicz wartości liczbowe podanych sum algebraicznych
dla x = - 1 y = 0,1
a) 4 ( 5y + 1) ( 1 - 5y)- 5 ( 4x + 1) ( 1 - 4x)
c) 3y ( 3y - 2x ) - ( 3 - x) ( x + 3) - ( x - 3y ) kw
kw- kwadrat


Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
b) ( x - 2) ( x + 5) ( 2x - 1)

3

Odpowiedzi

2009-11-15T16:14:20+01:00
D
x( xdo kwadratu +x + 2x + 2) - ( xdo kwadratu - x - 2x + 2) =
= x( xdo kwadratu + 3x + 2) - (xdo kwadratu - 3x + 2) =
= xdo trzeciej + 3xdo kwadratu + 2x - xdo kwadratu + 3x - 2 =
= xdo trzeciej + 2xdo kwadratu + 5x - 2 = x(xdo kwadratu + 2x + 5) - 2
a
4(0,5 + 1)(1 - 0,5) - 5(-4 + 1)(1 + 4) = 4(1 - 0,25) - (1 - 16) = 3 - 15 =
= -12
b
9ykw - 6xy - ( 9 - xkw) - xkw + 6xy + 9ykw =
= 9ykw - 6xy - 9 + xkw - xkw + 6xy + 9ykw = 9
1 5 1
2009-11-15T16:20:53+01:00
D) x ( x + 1) ( x + 2) - ( x - 1) ( x - 2) = x(szescian) + 2x² + x² + 2x - x² - 2x - x + 2 = x (sześcian) + 2x² - x + 2

a) 4 ( 5 * 0,1 + 1 ) ( 1 - 5 * 0,1 ) - 5 ( 4 * (-1) + 1) ( 1 - 4 * (-1)) = 4 * 1,5 * 0,5 - 5 * (-3) * (-5) = -72

c) 3 * 0,1 ( 3 * 0,1 - 2 * (-1)) - (3 - (-1)) (-1 + 3) - (-1 - 3 * 0,1)² = 0,3 * 2,3 - 4 * 2 + 1,69 = -5,62

b) x² + 5x + 2x² - x - 2x - 10 - 4x + 2 + 2x² - x + 10x - 5 = 5x² - 3x - 13
1 5 1
2009-11-15T17:33:59+01:00
D) (3x+3)-2x+1
x+2

a) 1
c) skreśl przeciwne wyrażenia np. x i -x
wynik -2x czyli -3
b) 3x+4 l lub x+1,(3)
1 5 1