Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T13:21:19+01:00
Zad. 8b

C U D = 20 + 50 =70
C \ D = 20 - 5 = 15
D \ C = 50 - 5 = 45


zad10

b.)
D₅ n D₁₀ = D₅ = {-1,1,-5,5}
D₁₁ n D₁₅ = {-1,1}
D₂₀ n D₁₀₀ = D₂₀ = {-1,1,-2,2,-4,4,-5,5,-10,10,-20,20}

c.)
D₅ U D₁₀ = D₁₀ = {-1,1,-2,2,-5,5,-1-,10}
D₆ \ D₃ = {-6,6}
D₅ \ D₇ = {-5,5}

zad11

a.) { 2,3,5,7,11,13,17,19}
b.) {2,3,5,7,23,29}
c.) zbiór pusty
2009-11-16T15:08:53+01:00
Zad. 8
b)75
20
40
zad10
b)
D₅ n D₁₀ = D₅ = {-1,1,-5,5}
D₁₁ n D₁₅ = {-1,1}
D₂₀ n D₁₀₀ = D₂₀ = {-1,1,-2,2,-4,4,-5,5,-10,10,-20,20}
c)
D₅ U D₁₀ = D₁₀ = {-1,1,-2,2,-5,5,-1-,10}
D₆ \ D₃ = {-6,6}
D₅ \ D₇ = {-5,5}
zad11

a) { 2,3,5,7,9,11,13,15,17,19}
b) {2,3,5,7,23,29}
c) w tym zbiorze nic nie ma
2009-11-16T16:48:41+01:00
Zad. 8

b)
C u D = 75
C \ D = 20
D \ C = 40
zad10

b)
D₅ n D₁₀ = D₅ = {-1,1,-5,5}
D₁₁ n D₁₅ = {-1,1}
D₂₀ n D₁₀₀ = D₂₀ = {-1,1,-2,2,-4,4,-5,5,-10,10,-20,20}
c)

D₅ U D₁₀ = D₁₀ = {-1,1,-2,2,-5,5,-1-,10}
D₆ \ D₃ = {-6,6}
D₅ \ D₇ = {-5,5}
zad11

a) { 2,3,5,7,9,11,13,15,17,19}
b) {2,3,5,7,23,29}
c) w tym zbiorze nic nie ma