Odpowiedzi

2009-11-15T15:57:20+01:00
Wymień nazwy rzek stanowiących część granic naszego kraju oraz nazwy państw których granica z Polską przebiego wzdłuż nich
1 odra-w gornym biegu rzeka graniczna miedzy polska a czechami a wdolnym
biegu rzeka graniczna miedzy polska a niemcami
2 olza-rzeka graniczna miedzy polska a czechami
3 bug-rzeka graniczna miedzy polska ukraina i bialorusia
13 3 13
2009-11-15T16:01:21+01:00
Odra- niemcy, czechy
nysa łużycka- niemcy
olza- czechy
białka, dynajec- słowacja
san, bug- ukraina
bug, świsłocza- białoruś
32 4 32
2009-11-15T16:02:13+01:00
Odra i Nysa Kłodzka z Niemcami, Bug z Ukrainą i Białorusią
7 2 7