Odpowiedzi

2009-11-15T16:27:56+01:00
Ściana komórkowa bakterii jest mechaniczną podporą zapobiegającą pękaniu bakterii spowodowanemu przez wysokie ciśnienie osmotyczne cytoplazmy. Ścianę komórkową bakterii stanowi ogromna makrocząsteczka - peptydoglikan układający sie w kształt worka na powierzchni bakterii.

Ściana komórkowa roślin jest bardzo skomplikowaną strukturą zewnątrzkomórkową. W jej skład wchodzą węglowodany, białka, ligniny, woda i substancje inkrustujące takie jak kutyny, suberyny, i wiele związków mineralnych. Struktura ściany może różnić się nawet pomiędzy sąsiadującymi komórkami. Czynniki morfogenetyczne i oddziaływanie biotycznych i abiotycznych stresów przyczyniają się do dalszego zróżnicowania ścian komórkowych. Ściana komórkowa odzwierciedla ciągłe zmiany związane ze wzrostem i różnicowaniem, percepcją sygmnałów środowiskowych, ochroną przed atakiem patogenu, komunikacją pomiędzy komórkami i wymianą substancji pomiędzy komórką a środowiskiem. Coraz więcej danych wskazuje na istnienie precyzyjnej morfogenetycznej kontroli budowy ściany komórkowej. Kontrola ta odbywa się poprzez selektywną transkrypcję genów kodujących białka enzymatyczne i strukturalne ściany komórkowej. Znanych jest szereg danych o strukturze i metaboliźmie składników ściany komórkowej ale informacje o funkcjach i odzdziaływaniach molekuł tworzących ścianę komórkową są nadal dosyć skąpe.
1 5 1
2009-11-15T20:42:09+01:00