Odpowiedzi

2009-11-16T12:31:31+01:00
Za rządów Peryklesa Ateny osiągnęły największą potęge ( w V w.p.n.e.), stały się najbogatszym miatem Grecji. Perykles dbał o rozwój kultury i uchodził za wzór polityka. Działał na rzecz państwa, a nie na swoją korzyść, Jego żona to Aspazja


Dokonania Peryklesa:

* przeprowadził na zgromadzeniu ludowym uchwałę odbierającą Areopagowi dotychczasowe uprawnienia administracyjne i kontrolne, zwłaszcza nad działalnością urzędników, i przenoszącą je na inne organa władzy w Atenach, przede wszystkim na zgromadzenie ludowe;
* Radzie, która od tej pory stała się głównym organem wykonawczym, przyznano nadzór nad urzędnikami, prowadzenie spraw o zdradę stanu, prawo doraźnego aresztowania, nakładania grzywny, jak również - w pewnych okolicznościach - egzekucji
* heliaja przejęła niektóre sądownicze funkcje Areopagu, jak sprawy o bezbożność i przyjmowanie odwołań - Areopagowi pozostawiono jedynie rolę trybunału sądowego w sprawach karnych
* wprowadził zasadę odpłatności urzędów (każdy obywatel Aten mógł brać udział w życiu politycznym)
* dopuścił do wyboru na urząd archonta przedstawicieli trzeciej klasy majątkowej (wg podziału Solona)
* podział Rady Pięciuset na 10 komisji (prytanii)
* twórca idei mocarstwowości państwa
* rozbudowa floty i portów; przyczynił się do zakończenia budowy tzw. Długich Murów, łączących Ateny z Pireusem
* organizacja funduszy na budowę Partenonu
* w 451 r. p.n.e. zostało wprowadzone prawo obywatelstwie w Atenach - zgodnie z nim za obywatela Aten uważano tylko tego, którego rodzice byli Ateńczykami
* każdy Ateńczyk był wpisany na listę obywatelską jednego z demów, w 15. roku życia wciągano jego imię na listę wojskową tegoż demu
* za zasługi położone dla państwa nadawano obywatelstwo ateńskie także zasłużonemu cudzoziemcowi

Obywatelstwo obejmowało następujące prawa publiczne:
*czynne i bierne prawo wyborcze do Rady i Zgromadzenia Ludowego
*prawo piastowania urzędów
*prawo do stawania przed sądem
Obywatelstwo obejmowało następujące prawa prywatne:
*wstępowania w związek małżeński
*kupna i sprzedaży ziemi
Do obowiązków obywateli należało:
*płacenie podatków
*służba wojskowa
*nienaganne życie prywatne
*korzystanie z pełnych praw obywatelskich przysługiwało jednak tylko Ateńczykowi, który pędził uczciwe życie, w tym celu dokonywano co pewien czas lustracji. W Atenach liczba obywateli (mężczyźni wieku od 18-60 lat) w czasach Peryklesa wynosiła ok. 43 tysiące, natomiast ogólną liczbę mieszkańców miasta szacowano na 120 tysięcy (w tym kobiety, starcy i dzieci),,