Odpowiedzi

2009-11-15T16:02:26+01:00
Trucizny winny być przechowywane pod stałym zamknięciem, a nadzór nad ich przechowywaniem i wydawaniem winna sprawować osoba upoważniona i posiadająca znajomość właściwego obchodzenia się z takimi substancjami.
4 2 4
2009-11-15T16:08:14+01:00
Trucizny i środki szkodliwe nalezy przechowywać w zimnym miejscu i w jakimś pojemniku podpisanym !
1 1 1
2009-11-15T17:04:16+01:00
Trucizny i chemikalia powinny być przechowywane w specjalnie do tego przygotowanych i oznaczonych kontenerach.
Które następnie powinny być składowane w odpowiednio oznakowanym obszarze w celu późniejszej utylizacji.
Muszą również być pod stałym nadzorem odpowiednich służb porządkowych.

Liczę na wybranie za najlepsze:p Pozdrawiam!
1 1 1