Odpowiedzi

2009-11-15T16:15:23+01:00
A) |x|<8
x<8 i x>-8
b) -|x|>-1 /(-1)
|x|<1
x<1 i x>-1
c) |x|>0
zawsze x należy do R
d) -|x|+10<-4.2 /(-1)
|x|>14.2
x>14.2 lub x<-14.2
e) -0.3*|x|+5>-10
-0.3*|x|>-15
-0.3x>-15 lub -0.3x<15
x>50 lub x<-50
f) |x|-2*|x|<-4
-|x|<-4 /(-1)
|x|>4
x>4 lub x<-4
2009-11-15T16:59:26+01:00
A) 0 mniejsze lub równe x <8
b) 0>x>-1
C) x jest liczbą dodatnią ale większą od 0
d) 0 miejsze lub równe x< -14,2
e) 0 miejsze lub równe x> 50
f) 0 miejsze lub równe x < 2