Odpowiedzi

2009-11-15T16:10:00+01:00
Since I ate breakfast this morning
Od kiedy zjadłam śniadanie dzisiejszego poranka

For a few days
Przez niewiele dni

Since we went to their concert
Od kiedy poszliśmy na ich koncert

Since then
Od tametj pory/chwili

For two years
Przez dwa lata

Since he was nine years old
Odkiedy miał dziewięc lat

For eight years
Przz osiem lat

For the last year
Przez ostatni rok

Since there was a fight at school about them
Od kiedy w szkole była bójka o nich
2009-11-15T16:50:01+01:00
Since I ate breakfast this morning-odkad zajdlem/lam sniadanie tego ranka

for a few days - przez kilka dni

since we went to their concert - odkad oszlismy na ich koncert

since then - od tej pory

for two years - przez 2 lata

since he was nine years old - odkad on mial 9 lat

for eight years - przez 8 lat

since the last year - odkad w zeszym roku / od tej pory w zeszym roku

since there was a fight at school about them - odkad tam byla walka w szkole o nichsince-od,odkad (punkt w czasie)
for-przez (okres czasu)