Piotr umieścił pod wodą drewniany sześcian o krawędzi 1 dm. (Gęstość wody wynosi 1 kg/dm sześcienny).
a.) Ile wynosi objętość sześcianu?
b.) Sześcian wypiera wodę o masie ....... .... .
c.) Ciężar wypartej wody jest równy ........ .... .
d.) Zgodnie z prawem Archimedesa siła wyporu działająca na sześcian ma wartość ......... ..... .
:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T22:42:31+01:00
Dane:
a=1dm >>krawędź sześcianu
ro=1 kg/dm^3 = 998 km/m^3 >>gęstość wody

a.) Ile wynosi objętość sześcianu?
objętość sześcianu wyraża się wzorem a^3
V=a^3
V=1 dm^3 = 0,001 m^3

b.) Sześcian wypiera wodę o masie
Zależność masy objętości i gęstości wyraża wzór m=ro*V
m=ro*V
m=1*1
m=1 kg

c.) Ciężar wypartej wody jest równy
Ciężar jest to iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego g=10 m/s^2
Q=m*g
Q=1*10
Q=10 N [newtonów]

d.) Zgodnie z prawem Archimedesa siła wyporu działająca na sześcian ma wartość
Siłę wyporu wyraża się wzorem Fw=ro*g*V
Fw=ro*g*V
Fw=998*10*0.001
Fw=9.98 N
12 2 12