Odpowiedzi

2011-06-11T10:33:14+02:00

a) 2CH3COOH + Ca---> (CH3COO)2Ca + H2

kwas octowy + wapń---> ostan wapnia + wodór

b) CH3COOH + NaOH---> CH3COONa + H2O

kwas octowy + wodorotlenek sodu---> octan sodu + woda

c) 2C2H5COOH + Mg(OH)2---> (C2H5COO)2Mg + 2H2O

kwas propanowy + wodorotlenek magnezu---> propionian magnezu + woda

d) HCOOH + K---> HCOOK +1/2H2 /*2

2HCOOH + 2K---> 2HCOOK + H2

kwas mrówkowy + potas---> mrówczan potasu + wodór