Odpowiedzi

2009-11-15T16:26:58+01:00
ODPOWIEDŹ ZNAJDUJĄCA SIĘ POWYŻEJ JEST BŁĘDNA, GDYŻ SIARCZAN (VI) BARU JEST OSADEM, A WIĘC NIE MOŻNA ZAPISAĆ GO W POSTACI JONOWEJ!!!


Cząsteczkowo: BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 (w postaci osadu) +2NaCl
Jonowo: Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO4 2- -> BaSO4 (osad) + 2 Na+ + 2Cl-
W formie jonowej skróconej: Ba2+ + SO4 2- -> BaSO4 (osad)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T16:28:30+01:00
BaCl2 +K2SO4 ->BaSO4 +2KCL

Ba2+ +2CL+ +2K+ +SO4- -> BaSO4 +2K+ +2CL+
Ba2+ + SO4- ->BaSO4(strzałka w dół)
2 5 2