Popraw zdanie fałszywe i zapisz ich właściewe wersje!
1.W skład atomów pierwiastka wchodzą następujące cząstki elementarne:protony,neutrony i elektrony.
2.W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony.
3.Liczba atomowa (Z)określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w atomie,a liczba masowa (A)określa sumą protonów i neutronów
4.Proton porusza się w przestrzeń wokół jadra.Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).
5.Neutron jest elektrycznie obojętny ,zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
6.Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów ,a wokół jądra krąży 2 razy więcej elektronów.
7.W skład jądra atomu wapnia 20 protonów ,a poza jędrem jest 20 elektronów.

1

Odpowiedzi

  • ags
  • Rozwiązujący
2009-05-07T17:10:57+02:00
1. dobrze
2. źle, powinno być:
W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
3. źle, powinno być:
Liczba atomowa (Z) określa liczbę protonów równą liczbie elektronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
4. źle, powinnobyć:
Proton wchodzi w skład jądra.Jego ładunek elektryczny wynosi +1.
5. dobrze :)
6. źle, powinnobyć:
Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży tyle samo elektronów.
7. dobrze :>