Jeśli koszykarz w meczu rzucał do kosza 35 razy, a trafił tylko 7 razem, to jego skuteczność wynosiła ................. %?

Liczby podzielne przez 10 stanowią ............. % wszystkich liczby naturalnych dwucyfrowych.


--
a\
Podane wyrażenia algebraiczne oznaczają liczby o pewien procent większe lub mniejsze od liczby a. Uzupełnij zapisy w ramkach.

1,2a- O.....% więcej niż a.

0,75a- O.....%........ niż a.

1,09a- O .....%........niż a.
b/
Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
.......- O 12% więcej niż a.
.......-O 60% mniej niż a.
.......-O 3% mniej niż a.

3.
Zapisz odpowiednie równanie.

Liczba o 20% mniejsza od x to 10.-...................................
Liczba o 20% większa od a to 30.-..................................
Liczba o 80% mniejsza od y to 20.-...................................
Liczba o 40% większa od b to 40.-.....................................dzięx

2

Odpowiedzi

2009-11-15T16:38:38+01:00
Jeśli koszykarz w meczu rzucał do kosza 35 razy, a trafił tylko 7 razem, to jego skuteczność wynosiła 20 %

Liczby podzielne przez 10 stanowią ~11% wszystkich liczby naturalnych dwucyfrowych.

1,2a- O 20 % więcej niż a.

0,75a- O 25 % mniej niż a.

1,09a- O 9 % więcej niż a.

1,12a- O 12% więcej niż a.
0,4a-O 60% mniej niż a.
0,93a-O 3% mniej niż a.

Liczba o 20% mniejsza od x to 10.- 0,8x=10
Liczba o 20% większa od a to 30.- 1,2a=30
Liczba o 80% mniejsza od y to 20.-0,2y=20
Liczba o 40% większa od b to 40.-1,4b=40
6 3 6
2009-11-15T19:00:49+01:00
Jeśli koszykarz w meczu rzucał do kosza 35 razy, a trafił tylko 7 razem, to jego skuteczność wynosiła ........20... %?

Liczby podzielne przez 10 stanowią ......10.... % wszystkich liczby naturalnych dwucyfrowych.


--
a\
Podane wyrażenia algebraiczne oznaczają liczby o pewien procent
większe lub mniejsze od liczby a. Uzupełnij zapisy w ramkach.

1,2a- O..20.% więcej niż a.

0,75a- O..25...%....<.... niż a.

1,09a- O ..0.09...%.....>...niż a.
b/
Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
..1.12a..- O 12% więcej niż a.
...0.4a....-O 60% mniej niż a.
..0.97a.....-O 3% mniej niż a.

3.
Zapisz odpowiednie równanie.

Liczba o 20% mniejsza od x to 10.-.............12.5......
Liczba o 20% większa od a to 30.-...............37.5.......
Liczba o 80% mniejsza od y to 20.-..................
Liczba o 40% większa od b to 40.-....................................