Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T16:41:10+01:00
Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Tlenki metali są substancjami jonowymi, wiązanie między atomem metalu, a atomem tlenu jest wiązaniem jonowym. Wraz z przejściem od metali lekkich przez metale ciężkie do półmetali i niemetali, jonowy charakter ich tlenków zanika na korzyść charakteru kowalencyjnego. Tlenki metali są przeważnie ciałami stałymi, a niemetali gazami. Woda jest najprostszym przykładem tlenku, który w warunkach normalnych występuje w stanie ciekłym.

Tlenki niemetali :
tlenek węgla (II)
tlenek azotu (V)
tlenek siarki (VI)

Tlenki metali :
tlenek sodu
tlenek glinu
tlenek żelaza (II)

3 5 3
2009-11-15T22:06:44+01:00
Tlenki to związki chemiczne tlenu z innym pierwiastkami - metalami lub niemetalami. Powstają w wyniku:
- reakcji pierwiastka z tlenem
- utlenienia tlenków
- rozkładowi soli lub wodorotlenków
-uwadniania kwasów tlenowych

Tlenki dzielimy na : tlenki metali i tlenki niemetali
Tlenki możemy również podzielić na ich charakter chemiczny : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne i obojętne.
2 5 2