Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T16:47:35+01:00
Musisz zapisać równania reakcji, przyjmując ilość cząsteczek heksanu za x, a oktanu za y. Ma to wyglądać tak:

http://www.chemicalforum.eu/cgi-bin/mimetex.cgi?xC_6H_14+\frac{19}{2}xO_2--%3E6xCO_2+7xH_2O

http://www.chemicalforum.eu/cgi-bin/mimetex.cgi?yC_8H_18+\frac{25}{2}yO_2--%3E8yCO_2+9yH_2O

Z tych zapisów wynika, iż w wyniku spalania mieszaniny składającej się z x cząsteczek heksanu i y cząsteczek oktanu powstaje http://www.chemicalforum.eu/cgi-bin/mimetex.cgi?6x+8y cząsteczek dwutlenku węgla i http://www.chemicalforum.eu/cgi-bin/mimetex.cgi?7x+9y cząsteczek wody. Z zadania wiemy, że stosunek liczby CO2 cząsteczek do H2O wynosi 15:17. Wystarczy więc zapisać:
http://www.chemicalforum.eu/cgi-bin/mimetex.cgi?\frac{15}{17}=\frac{6x+8y}{7x+9y}

Wyznacz z tego , czyli stosunek liczby cząsteczek heksanu do oktanu.