Malujemy sześcian czerwoną farbą, a następnie rozcinamy go na 27 małych sześcianików (sposób rozcięcia widoczny na poniższym rysunku). Niektóre z małych sześcianików mają pomalowane na czerwono 3 ściany, inne 2 ściany, 1 ścianę lub żadną. Które ze zdań są prawdziwe?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
a. Tylko jeden sześcianik nie ma ani jednej pomalowanej na czerwono ściany.
b. 12 sześcianików ma pomalowaną na czerwono dokładnie jedną ścianę.
c. 12 sześcianików ma pomalowane na czerwono dokładnie dwie ściany.
d. 6 sześcianików ma pomalowane na czerwono dokładnie trzy ściany.
e. 8 sześcianików ma pomalowane na czerwono dokładnie trzy ściany.

2

Odpowiedzi

2009-05-07T17:23:42+02:00
2009-05-07T17:28:10+02:00