A)Atomy wegla w czsteczce eglowodorow moga byc polaczone oprocz wiazania pojedynczego wiazaniami: .... i ....

b) weglowodory (nasycone/nienasycone) to zwiazki zawierajace w swoich czateczkach wiazania wielokrotne.

c) (alkany/alkeny/alkiny) maja w swoich czasteczkach wiazania podwojne. Wiazania potrojne wystepuje w czasteczkach (alkanow/alkenow/alkinow) o wzorze ogolnym : ....

d) Nazwe alkenu tworzy sie od nazwy weglowodoru (nasyconego/nienasyconego), zamieniajac koncowke "-an" na ...., np. ....

e) Nazwe alkinu tworzy sie od nazwy .... zawierajacego taka sama liczbe .... w czasteczce zawierajacego taka sama liczbe ..... w czasteczce , zamieniajac koncowke ... na .... lub .... .

uzupelnij podany tekst w miejsach gdzie sa luki lub wybierz jenda z molizywch odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T16:58:15+01:00
A) podwójnymi i potrójnymi
b) nienasycone ( czyli takie do których można coś jeszcze dołączyć)
c) alkeny maja w swoich czasteczkach wiazania podwojne. Wiazania potrojne wystepuje w czasteczkach alkinow) o wzorze ogolnym : CnH2n-2
d) Nazwe alkenu tworzy sie od nazwy weglowodoru nasyconego zamieniajac koncowke "-an" na -en , np. .... etan to eten lub butan - to buten
e) Nazwe alkinu tworzy sie od nazwy alkanu zawierajacego taka sama liczbe atomow węgla w czasteczce, zamieniajac koncowke an na in lub yn

20 3 20