Odpowiedzi

2009-11-15T16:57:40+01:00
Nagromadzenie wapiennych szkieletów organizmów morskich, tworzące wyraźnie zaznaczający się w morfologii podwodny, masywny i duży wał lub grzbiet. Najczęściej współczesne rady zbudowane są ze szkieletów korali, dlatego nazywa się je rafami koralowymi. W ich tworzeniu biorą udział m.in. mszywioły, mięczaki, otwornice i glony. Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu. Korale tworzące rafę potrzebują ciepłej wody o temperaturze 18 do 35 stopni, dlatego nie spotyka się ich powyżej 30-35 stopni szerokości geograficznej północnej i południowej. Koralowce są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody. Rafy mają kształt atolu albo bariery koralowej. Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii.
270 4 270
2009-11-15T21:14:25+01:00
Rafy koralowe - pozostałości wapiennych struktur wytworzonych przez kolonie koralowców . Tylko zewnetrzne części rafy koralowej są żywymi koloniami , które kontynuują rozbudowywanie rafy koralowej. Występują na płytkich ciepłych obszarach mórz. Tworzą skomplikowane ekosystemy ,charakteryzujące się wysoką produkcja biomasy.
93 4 93